Tält lösningar levereras för att täcka byggnader och anläggningar där det är viktigt vädret inte påverkar konstruktionen. Frico har i årtionden levererat tältlösningar.