Frico har hydraulisaka avstyvningssystem för schakter. Enkelt, säkert och kostnadsbesparande.