Gång-och cykelbro över E6

Frico levererar Mabey Universial och MAT125-stämptorn som understöttning till ny gång-och cykelbro. Mabey Universial med 26,2m respektive 25,5m spann mellan upplagen