E6-Tingstad

Frico levererar Mabey Universal som fribärande system och formställning till fyra broar i Marieholmsförbindelsen Etapp 3 i Göteborg.

Mabey universal används som fribärande system över motorvägen med ett spann på 30m.

 

Periode: 2016-2019
Prosjektering, montering / demontering av Cuplok og Mabey Universal
Gøteborg, Syd-Sverige